8.9.10

Lituania

Con grande gioia informiamo che, oltre a portogallo, olanda, francia, e romania il corto fara' parte della selezione "Graduation film" presso il
Animacinių filmų festivalis "Tindirindis"
in lituania.


Tarptautinis animacinių filmų festivalis "Tindirindis" - tai ne komercinių filmų arena. Festivalio misija - kuo plačiau pristatyti pasaulinės animacijos spektrą: įvairių stilių, mokyklų atstovų darbus, parodyti animaciją, kuri skatina kūrybiškumą.International Animated Film Festival "Tindirindis "- is not a commercial film scene. The festival's mission - to deliver the widest range of the animation world: the different styles, the schools work, to show the animation, which encourages creativity.

Nessun commento:

Posta un commento